Oferta

Psychoterapia indywidualna w nurcie poznawczo -behawioralnym osób dorosłych.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

więcej

Psychoterapia
poznawczo – behawioralna

opiera się na założeniu, że nasze postrzeganie siebie, świata i innych ludzi wpływa istotnie na nasze samopoczucie i zachowanie.

Każdy z nas na podstawie własnych doświadczeń, przekonań nadaje osobiste znaczenie temu co widzi dookoła i co mu się przydarza. Zdarzenia są filtrowane przez nasze myśli i przekonania ich dotyczące. Jedne fakty są pomijane, ignorowane, a inne wręcz przeciwnie zauważane, czasem wręcz wyolbrzymiane.

więcej

O mnie

Jestem mgr psychologii

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna. Podjęłam 4–letnie szkolenie w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jestem w procesie certyfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Swoje doświadczenie zdobywałam w Poradni przy Szpitalu Wojewódzkim dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" w Ząbkach, a także na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie.