O psychoterapii poznawczo – behawioralnej

social_facebook_box_blue_small

Psychoterapia poznawczo – behawioralna opiera się na założeniu, że nasze postrzeganie siebie, świata i innych ludzi wpływa istotnie na nasze samopoczucie i zachowanie. Każdy z nas na podstawie własnych doświadczeń, przekonań nadaje osobiste znaczenie temu co widzi dookoła i co mu się przydarza. Zdarzenia są filtrowane przez nasze myśli i przekonania ich dotyczące. Jedne fakty są pomijane, ignorowane, a inne wręcz przeciwnie zauważane, czasem wręcz wyolbrzymiane. Takie a nie inne widzenie wywołuje określone emocje i wpływa na podjęcie przez nas konkretnych działań. Tak więc ta sama sytuacja u dwóch różnych osób może wywołać zupełnie inne odczucia w zależności od jej interpretacji. W procesie terapeutycznym staramy się dotrzeć do myśli i przekonań, które wpływają na odczuwane emocje i zachowanie. Cześć z nich może okazać się przesadzona, zniekształcona i to one są zwykle odpowiedzialne za złe samopoczucie. Modyfikacja sposobu myślenia podczas terapii prowadzi do zmiany emocjonalnej i zmiany zachowania na bardziej przystosowawcze.

Terapia poznawczo – behawioralna jest skoncentrowana na „tu i teraz” i nastawiona na rozwiązanie bieżących problemów.